Open this in UX Builder to add and edit content

Bất Động Sản Khu Nam Được Đánh Thức Với Dự Án 830tỷ

Ngày 22/04/2020 , Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chính thức chính thức được khởi công dự án hầm chui tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ với tổng số vốn 830 tỷ.

 

 

 

 

 

.
.
.
.