Open this in UX Builder to add and edit content

Boutique Hotel

thích thì chiều

Boutique Hotel Thanh Long Bay

Boutique Hotel là dòng sản phẩm đặc biệt của dự án Thanh Long Bay có tỷ suất sinh lời cao và bền vững. Vốn ít, an toàn, thu hồi vốn nhanh.

Giá bán: 30 tỷ/căn

Phân khu Thanh Long Bay

  • Chủ đầu tư:
.
.
.
.